Croatia - Mafle

MAFLE
Go to content

Croatia

Partner
Opis projekta
Potreba za razumijevanjem različitih jezika i kultura porasla je usporedno s povećanom mogućnošću promjene radnoga mjesta i preseljenja iz jedne u drugu zemlju. Sve nestabilnija politička situacija u svijetu uzrokovala je dramatičan porast dolazaka imigranata u zemljama EU-a. S ciljem povećanja osobnoga razvoja i mogućnosti zaposlenja na tržištu rada te integracije u društvo tražitelji poslova i azila moraju razumjeti kulturu zemlje cilja. Bez poznavanja njihova jezika, interakcija s domicilnim stanovništvom gotovo je nemoguća. Kako bismo osigurali mogućnosti za pripadnike navedenih skupina ljudi, naš je cilj stvoriti jezični priručnik za učenike neakademskoga podrijetla, u kojemu naglasak nije na gramatičkim tablicama, već na vokabularu prilagođenome potrebama krajnjih korisnika. Radi se dakle o materijalu koji će obilovati vizualnim prikazima i simbolima zajedničkima estonskome, finskome, latvijskome, njemačkome i španjolskom jeziku, sadržavajući također brojne metode za učitelje.
Očekivani je broj sudionika u ovome projektu 200: osoblje odgovorno za upravljanje i implementaciju projekta iz svake partnerske institucije, polaznici tečaja – učenici i nastavnici jezika iz svake partnerske institucije.
Metode koje će se koristiti u implementaciji projekta jesu akademsko istraživanje, oluja ideja, rasprava, pilot-provedba jezičnih tečajeva, tečajevi usmjereni na povećanje kvalifikacija nastavnika i upitnici za prikupljanje povratnih informacija o uspješnosti navedenog. Rezultati našega projekta inovativni su materijali za A1 i A2 stupanj učenja jezika u pet ciljnih zemalja, priručnik za učitelje, povećane kvalifikacije upravljačkoga i nastavnoga osoblja, kulturološko iskustvo i razmjena te prikupljanje podataka o tražiteljima posla i azila u zemljama partnerima.
Kako bismo ohrabrili tražitelje posla i azila na učenje jezika, potreban nam je jezični materijal koji je jednostavan za uporabu, kao i kvalificirani nastavnici koji će pomoći korisnicima u savladavanju jezika cilja.
Nadamo se da će rezultati projekta učiniti učenje jezika za odrasle ljude različitoga kulturološkoga i društvenoga podrijetla atraktivnijim, jednostavnijim i bržim te da će omogućiti nastavak projekta kroz uključivanje novih jezika EU-a u postojeću matricu.  
Koordinator projekta iz Latvije – SIA VALODU MAPE
SIA VALODU MAPE jezična je škola s više od 15 godina iskustva u poučavanju mladih i odraslih, uključujući nezaposlene, migrante i strance koji dolaze u Latviju iz poslovnih razloga. Pružamo grupne i individualne programe jezičnoga osposobljavanja. Naši su programi prilagođeni individualnim potrebama svakoga klijenta. Također pružamo širok raspon usluga prevođenja za profitne i neprofitne organizacije te nacionalne i lokalne organe vlasti i fizičke osobe. Usto, naša organizacija provodi nekoliko povremenih aktivnosti, poput jezičnih kampova za djecu, neformalnih jezičnih susreta i kulturoloških događanja.
Estonski partner – Pärnumaa centar za strukovno obrazovanje
Pärnumaa centar za strukovno obrazovanje (PVEC) strukovna je škola u malome gradu na jugozapadu Estonije. Radi se o javnoj ustanovi s otprilike 150 zaposlenika i više od 1200 učenika godišnje. Naša škola pruža usluge stručnoga osposobljavanja i unapređivanja znanja te razvoja vještina temeljenih na osnovnome i srednjoškolskome obrazovanju. Glavna su područja obrazovanja tehničke i uslužne prirode. U uskoj suradnji s poslodavcima provodimo i naučničke programe osposobljavanja, koji se mogu pohađati uz zaposlenje u punome radnom vremenu.
PVEC već dugo vremena kao partner ili koordinator sudjeluje u raznim lokalnim i međunarodnim projektima. U okviru Erasmus+ projekata naš je glavni cilj uspostaviti suradnju s međunarodnim partnerima kako bismo potaknuli veći broj učeničkih mobilnosti i mobilnosti nastavnoga osoblja. Naša škola trenutno uspješno sudjeluje u raznim međunarodnim projektima kao promotor, koordinator i partner.
Hrvatski partner – Dante
Ustanova za obrazovanje odraslih Dante započinje s radom 1991. godine i provodi niz regionalnih i međunarodnih radionica, tečajeva i obrazovnih programa vezanih uz obrazovanje odraslih, učenje stranih jezika, usavršavanje nastavnika, transverzalne vještine, poduzetničke i upravljačke vještine te jezično i strukovno obrazovanje migranata.
Dante trenutno zapošljava 12 djelatnika te godišnje ima 300 odraslih polaznika tečajeva stranih jezika. Ustanova je prepoznata i priznata u široj lokalnoj i regionalnoj zajednici vodeći se načelom osiguranja kvalitete, provodeći obrazovne programe koji odgovaraju potrebama modernoga društva i doprinoseći održivome razvoju obrazovanja odraslih na regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini. Ustanova Dante je 2011. godine dobila nagradu AMPEU i nagradu Europske komisije za podizanje kompetencije učenja stranih jezika.
Na državnoj razini Ustanova usko surađuje s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Agencijom za mobilnost i programe Europske unije. Dante također ima bogato iskustvo međunarodne suradnje i obrazovnih partnerstava, provodeći europske projekte od 2009. godine.
Sukladno tomu Dante je sudjelovao u nizu europskih projekata u okviru Programa za cjeloživotno učenje, Erasmus+ programa i Europskoga socijalnog fonda (od kojih je 16 još uvijek aktivno) te u stručnim usavršavanjima širom EU-a. Usto, Dante je bio domaćinom međunarodnih sastanaka, organizatorom profesionalnih usavršavanja i konferencija te koordinatorom brojnih obrazovnih partnerstava.
Španjolski partner – Centro Superior Hostelería Mediterráneo
CSHM (Centro Superior Hostelería Mediterráneo) centar je za strukovno osposobljavanje priznat od Ministarstva obrazovanja i kulture te Valencijske zajednice. Glavne su aktivnosti centra osposobljavanje i razvijanje vještina polaznika za kuharske djelatnosti. Centar nudi niz obrazovnih programa usmjerenih na srednje i više strukovno obrazovanje u području gastronomije, poput cateringa i pripreme slastica, kao i programe u okviru K1 i K2 projekata.
Finski partner – LEARNING FOR INTEGRATION RY
Misija ustanove Learning for Integration RY jest promovirati učenje jezika i kulturološku osjetljivost (i)migranata, djece izbjeglica i mladih u Finskoj i ostalim nordijskim zemljama kako bi se olakšala njihova integracija u novu kulturu te razvoj multikulturnoga društva. Usto, naš je cilj podržati učenje švedskoga jezika u Finskoj.
Imamo veliko iskustvo u poučavanju jezika i razvoju materijala koje bismo htjeli iskoristiti u ostvarenju naše misije, odnosno podizanja svijesti o jeziku kroz skupine za igru za predškolsku djecu, programe jezične razmjene za odrasle i besplatne materijale za učenje jezika te mogućnosti e-učenja za pripadnike svih dobnih skupina. Također sudjelujemo u nekoliko Erasmus+ i NordPlus projekata posvećenih imigraciji i učenju i poučavanju jezika.
Austrijski partner – Institut für Interdisziplinäre Bildung
MISLI izvan okvira – MISLI interdisciplinarno – MISLI inovativno – MISLI IIB – Institut für Interdisziplinäre Bildung.
IIB, Institut za interdisciplinarno obrazovanje, skup je ideja i razvojnih koncepata u obrazovanju i osposobljavanju usmjerenih na povećanje mogućnosti na obrazovnome tržištu i tržištu rada. Naša se poslovna djelatnost kreće od digitalnoga razvoja škola i međunarodnih projekata posvećenih razvoju obrazovnih i tržišnih politika do samostalnih istraživačkih aktivnosti. Naš tim razvija i provodi inovativne obrazovne projekte u sljedećim područjima.
•          Tehnike učenja:
S ciljem učinkovitoga i samoodrživoga poučavanja i učenja IIB posvećuje veliku važnost razvoju i implementaciji novih metoda učenja i poučavanja kao i prilagodbi postojećih metoda.
•          Programi osposobljavanja:
IIB također nudi programe osposobljavanja prilagođene individualnim potrebama pojedinaca te razvoju samousmjerenoga učenja.
•          Mentorstvo:
Strukovno usmjerenje, vodstvo u odabiru struke, zapošljavanje mladih, dokaz kompetencija.
•          Konzultantske aktivnosti:
IIB savjetuje klijente u odabiru korisnih tečajeva na temelju analize njihovih kompetencija. Kao inovaciju, IIB nudi svojim članovima mogućnost da predstave i implementiraju kreativne obrazovne ideje.
Back to content