Finland - Mafle

MAFLE
Go to content

Finland

Partner
Projektin kuvaus
 
 
Kielten ja kulttuurien ymmärtämisen tarve on kasvanut maasta toiseen muuttamisen ja työpaikan vaihtamisen mahdollisuuksien kasvaessa. Poliittisesta tilanteesta maailmassa on tullut epävakaampi, ja siten EU-maihin saapuvien ihmisten määrä on kasvanut dramaattisesti. Henkilökohtaisen kehityksen ja työllistymisen parantamiseksi työmarkkinoilla ja yhteiskuntaan integroitumiseksi on tärkeää, että työnhakijat ja turvapaikanhakijat ymmärtävät kohdemaan kulttuuria. Ilman kielen tuntemusta vuorovaikutus paikallisten kanssa on mahdotonta.
 
Taataksemme mahdollisuuksia näille ihmisille, tavoitteenamme projektissa on luoda uusi kirja opiskelijoille, jossa on vähemmän kielen rakenteita ja kielioppia ja enemmän heille räätälöityä sanastoa, mutta samalla sen tulisi olla sisällöllisesti laadukas. Materiaali sisältää enemmän visuaalisia elementtejä ja symboleita, joita käytetään samalla tavoin viron, suomen, saksan, latvian ja espanjan materiaalissa, sekä erilaisia menetelmiä opettajille.
 
Tässä projektissa odotettu osallistujamäärä on 200 henkeä: projektinhallinta ja toteutus kunkin partneriorganisaation toimesta, kurssin osallistujat – kielten opettajat ja kohdekielen opettajat partneriorganisaatioista.
 
Menetelmät projektin toteuttamiseen ovat akateeminen tutkimus, aivoriihi, keskustelut, pilottikurssit kieltenoppijoille sekä kyselylomakkeet palautteelle.
 
Projektimme tuloksina on materiaalia A1/A2-kielitason oppijoille 5 kohdekielellä, hallinto- ja opetushenkilöstön lisääntynyt pätevyys, kulttuurikokemus ja -vaihto, työnhakijoita ja turvapaikanhakijoita koskeva tutkimus osallistuvissa maissa.
 
Työnhakijoiden ja turvapaikanhakijoiden rohkaisemiseksi oppimaan kieliä tarvitsemme helposti toteutettavaa kielimateriaalia sekä päteviä opettajia, jotka auttavat oppimaan kohdekieltä.
 
Toivomme, että projektimme tulokset auttavat tekemään kieltenoppimisesta miellyttävämpää, helpompaa ja nopeampaa eri kulttuuri- ja sosiaalisista taustoista tuleville aikuisille. Toivomme myös jatkavamme projektia lisäämällä muita EU-kieliä luomaamme matriisiin.
 
 
Latvialainen koordinaattori – SIA VALODU MAPE
 
SIA VALODU MAPE on kielikoulu, jolla on 15 vuoden kokemus kielten opettamisessa nuorille ja aikuisille, mukaan lukien työttömät, maahanmuuttajat ja ulkomaalaiset, jotka tulevat Latviaan työn takia. Tarjoamme kielikoulutusohjelmia ryhmille sekä yksilöille. Räätälöimme kaikki kurssimme täyttämään jokaisen asiakkaamme tarpeet. Tarjoamme myös laajan kirjon käännöspalveluita yrityksille, järjestöille ja kansallisille ja paikallisille viranomaisille sekä yksilöille. Järjestömme pitää myös monia kausiluontoisia tapahtumia, kuten kielileirejä lapsille, kielikahviloita ja kulttuuritapahtumia.
 
 
Virolainen partneri – Pärnumaa Vocational Education Centre
 
Pärnumaa Vocational Education Centre (PVEC) on ammattikoulu, joka sijaitsee pienessä kaupungissa Lounais-Virossa. Se on julkinen instituutti, jossa on n. 150 työntekijää ja yli 1200 opiskelijaa kouluvuotta kohden. Koulu tarjoaa ammatillista pätevyyttä, tietoa ja taitoa perus- ja toisen asteen koulutuksen jälkeen. Pääasialliset opiskelualat ovat tekniset ja palvelualat. Työnantajien kanssa yhteistyössä järjestetään oppisopimuskoulutusohjelmia, jotka voidaan yhdistää kokopäivätyöhön.
 
PVEC:llä on pitkä historia erilaisiin paikallisiin ja kansainvälisiin projekteihin osallistumisesta ja niiden koordinoinnista. Erasmus+-projektien suhteen päätavoitteenamme on yhteistyön toteuttaminen kansainvälisten partnerien kanssa opiskelijaliikkuvuuden ja opettajavaihtojen lisäämiseksi. Tällä hetkellä koulumme on menestyksekäs edustaja, koordinaattori ja partneri monissa kansainvälisissä projekteissa.
 
 
Kroatialainen partneri – Dante
 
Aikuiskoulutusinstituutio Dante perustetiin vuonna 1991, ja se tarjoaa laajan kirjon paikallisia ja kansainvälisiä aikuiskoulutustyöpajoja, -kursseja ja ohjelmia kielikoulutuksessa, opettajankoulutuksessa, siirrettävien taitojen koulutuksessa, yrittäjyydessä ja johtajuudessa, sekä kieli- ja ammatillisia kursseja maahanmuuttajille.
 
Meillä on noin 300 aikuista osallistujaa kielikursseillamme joka vuosi sekä 12 työntekijää. Instituutiomme on vakiintunut ja koulutusohjelmamme on suunniteltu vastaamaan nykyaikaisen yhteiskunnan tarpeisiin, mikä edistää aikuiskoulutuksen kestävää kehitystä alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasolla. Vuonna 2011 instituutiomme palkittiin Croatian Agency for Mobility and European Projects -viraston ja Euroopan komission toimesta siitä, että se nosti vieraiden kielten oppimisen pätevyystasoa.
 
Instituutiomme tekee läheistä yhteistyötä valtion instituutioiden kanssa – Tiede- ja opetusministeriön, ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen viraston sekä Kroatian liikkuvuus- ja eurooppalaisten projektien viraston kanssa. Kansallisen yhteistyön lisäksi Dantella on huomattavaa kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä ja kumppanuuksista, ja se on osallistunut eurooppalaisiin hankkeisiin vuodesta 2009 lähtien. Dante on osallistunut elinikäisen oppimisen ohjelmaan (Lifelong Learning Programme), Erasmus+-ohjelmaan (5 KA1-hankkeeseen ja 8 KA2-hankkeeseen) sekä Euroopan sosiaalirahastoon (yhteistyössä Unkarin opettajakeskuksen kanssa). Dantesta tuli myös Euroopan aikuiskoulutusyhdistyksen (EAEA) jäsen vuonna 2017.
 
Dante on isännöinyt ja järjestänyt monia kansainvälisiä kokouksia, koulutustapahtumia ja konferensseja liittyen aikuiskoulutukseen. Kaksi konferenssiamme rahoitettiin osittain Central European Initiative (CEI) -rahoituksella, ja ne keskittyivät aikuiskoulutukseen liittyviin tärkeisiin kysymyksiin Kroatiassa – aikuiskoulutuksen ja työmarkkinoiden välisiin yhteyksiin (2016) sekä aikuiskouluttajien ammatilliseen identiteettiin (2017). Lisäksi Dante on vuoden 2018 Between Global and Local: Adult Learning and Communities (BGL-ALC) Research Network -tutkimusverkoston ESREA-konferenssin järjestäjä, aiheena vuoden 2030 koulutustavoitteet ja aikuisoppiminen.
 
 
Espanjalainen partneri – Centro Superior Hostelería Mediterráneo
 
CSHM (Centro Superior Hostelería Mediterráneo) on Valencian opetus- ja kulttuuriministeriön tunnustama ammattikoulutuskeskus. Sen pääasiallisiin aktiviteetteihin kuuluvat koulutus ja lahjakkaiden opiskelijoiden hankkiminen liittyen ruoanlaittoon. Keskus tarjoaa laajan kirjon koulutusohjelmia liittyen keskitason ja korkeakoulutason ammatilliseen koulutukseen gastronomian alalla, mm. ateriapalvelu- ja leipuriopinnot, sekä on mukana K1- ja K2-projekteissa.
 
 
Suomalainen partneri - LEARNING FOR INTEGRATION RY
 
Learning for Integration ry:n (Suomi) tehtävänä on edistää maahanmuuttaja- ja pakolaislasten ja nuorten kielten oppimista ja kulttuuritietoisuutta Suomessa ja Pohjoismaissa integraation ja monikulttuurisen yhteiskunnan edistämiseksi. Lisäksi sen tarkoituksena on tukea ruotsin opiskelua Suomessa.
 
LFI:lla on vahva tausta kieltenopetuksessa ja materiaalin luomisessa, ja organisaatio pyrkii luomaan kielitietoisuutta aktiviteettien kuten leikkiryhmien, kielikahvilaryhmien ja ilmaisen kielimateriaalin ja e-oppimisen kautta kaiken ikäisille. LFI on osallistunut moniin EU- sekä Nordplus-projekteihin kielten opetuksen ja maahanmuuton aloilla.
 
 
Itävaltalainen partneri – Institut für Interdisziplinäre Bildung
 
THINK outside the box - THINK interdisciplinary - THINK innovative -
THINK IIB – Institut für Interdisziplinäre Bildung
 
IIB eli monitieteisen koulutuksen instituutti näkee itsensä ideapoolina sekä konseptien kehittäjänä koulutuksen alalla lisätäkseen mahdollisuuksia koulutuksessa ja työmarkkinoilla. Liiketoiminta-alat vaihtelevat digitaalisen koulun kehityksestä kansainvälisiin koulutus- ja työmarkkinakäytäntöihin liittyviin projekteihin sekä yksilölliseen tutkimustoimintaan. Tiimimme kehittää ja toteuttaa innovatiivisia koulutusprojekteja seuraavilla aloilla:
 
·        Koulutustekniikat:
 
Uusien opetus- ja oppimismenetelmien kehittäminen ja toteuttaminen sekä olemassa olevien menetelmien mukauttaminen ovat erityisen tärkeitä IIB:lle mahdollisimman tehokkaan ja kestävän opetuksen ja oppimisen takaamiseksi.
 
·        Koulutukset:
 
IIB tarjoaa myös yksilöllisesti räätälöityjä koulutuksia ja keskittyy yksilölliseen oppimisohjelmaan, räätälöityyn oppimisohjelmaan ja itseohjautuvaan oppimisohjelmaan.
 
·        Valmennus:
 
Ammatillinen suuntautuminen, ammatillinen ohjaus, nuorisotyöllisyys, pätevyyden osoittaminen.
 
·        Konsultointi:
 
IIB neuvoo asiakkaita siinä, mikä kurssi on heille hyödyllinen osaamisen perusteella, joka analysoidaan valmennuksessa.
 
Innovaatioalustana IIB tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden esitellä ja toteuttaa luovia opetusideoita.
 
Back to content